Μια ομάδα από εξειδικευμένους προγραμματιστές των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, από εθελοντές, ιδεολόγους και αναλυτές.
Η πιο αξιόπιστη πηγή ηλεκτρονικής και ψηφιακής ενημέρωσης, στην παγκόσμια κλίμακα της Παρακολούθησης και του Εντοπισμού από το 2003.

Η drindrin™ προσφέρει τους τρείς τύπους των βασικών υπηρεσιών, της ενημέρωσης, της καθοδήγησης και της υποστήριξης, τόσο στα άτομα που αναζητούν την έρευνα όσο και στους επιχειρηματίες που ενδιαφέρονται για την προστασία τους.

Η ομάδα έχει εξειδικευτεί σε πρακτικά, νομικά και ασφαλή θέματα που αφορούν την έρευνα, την μελέτη, του εντοπισμού και της παρακολούθησης σε εθνικό και διασυνοριακό επίπεδο.
Τα μέλη της εργάζονται στο πλαίσιο των ιδιωτικών - δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης της κάθε χώρας ή στo πλαίσιο άλλων οργανισμών - εταίρων του παγκόσμιου δικτύου πληροφοριών.

Για ότι απορίες έχετε ή ανασφάλειες και αμφιβολίες, συμβουλευτείτε τους ειδικούς !